Покер

Топ 20 Начални Ръце в Покера

Това са най-добрите 20 възножни ръце, с които да стртирате игра на Тексас Холдем покер. Статистически с тях имате най-голям шанс да спечелите раздаването.

Top 20 Best Starting Hands:

 1. AA
 2. KK
 3. QQ
 4. JJ
 5. AK (s)
 6. TT
 7. AQ (s)
 8. AJ (s)
 9. AK
 10. KQ (s)
 11. AT (s)
 12. KJ (s)
 13. AQ
 14. 99
 15. QJ (s)
 16. KT (s)
 17. 88
 18. QT (s)
 19. A9 (s)
 20. AJ

A – асо, K – поп, Q – дама, J – вале, T – десет

s (suited) – означава, че и двете карти са от една боя

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *