Покер

Badugi Покер

Badugi (Бадуги) е вид игра, която доста се различава от популярните разновидности на покера. Или иначе казано Badugi покерът е това, което Texas Holdem със сигурност НЕ Е.

Badugi е вид draw покер, но за разлика от популярните draw покер игри като 5 Card Draw и 2-7 Draw, в Badugi се раздават по 4 карти на всеки играч.
Все пак, ако търсим прилика, Badugi прилича най-много на 2-7 Triple Draw, защото е Low игра (стремите се да съберете ниски карти) и има 3 кръга с раздаване на нови карти.

Правила на Badugi poker:
– На всеки играч се раздават по 4 карти.
– Всеки играч се стреми да събере възможно най-ниските 4 карти.
– Асото е ниска карта.
– Стрейтове няма.
– И 4-те ви карти трябва да бъдат от различни бои (цветове).
– Има 3 кръга на смяна на карти, между които протичат залагания.
– Чифтове и по-високи ръце не важат.

Задължително условие в Badugi е вашата ръка да се състои от карти с различни цветове и стойности. Т.е не може да имате например 2 пики или 2 шестици. Трябва да имате ръка от 4 различни бои и без чифтове или по-високо. Стрейтове не се зачитат и за това най-добрата ръка в Badugi e А234 от 4 различни бои.

В случай, че имате чифт, едната от-2те карти не се взима в предвид и реалната ви ръка се състои от 3 карти.
Например: Държите 3477 – Ръката ви е само 347
Ако имате 3 или 4 еднакви карти, ръката ви става съответно на 2 или 1 карта.
Пример: Имате 4555 – Ръката ви е 45; Имате 3333 – Ръката ви е само 3

По същият начин се процедира, ако държите 2 или повече карти от една и съща боя.
Пример: Ако имате 3h5d6s7s – Ръката ви е 3h5d6s

Независимо колко е стойноста на най-високата карта, всяка ръка от 4 карти бие ръце от 3 карти. Всяка ръка от 3 карти бие ръце от 2 карти. И 2 карти бият 1 карта.
Пример: TJQK бият A23

Играта може да ви изглежда сложна на пръв поглед и наистина не е много лесна, но пък за сметка на това е доста интересна.
Най-доброто място, къде може да играете online Badugi poker е залата на PokerStars.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *