Покер

Покер Термини за Ръце и Карти

Покер термините е необходимо да се знаят от всеки играч. Вече писах за някои основни покер термини, без които не може. Сега продължавам с покер термини за ръце и карти, които се използват много често.

Ето някои наименования на ръце и съчетания от карти в покера:

23456789TJQKA – Различните карти, 10 се отбелязва с буквата Т
s (suited) – Карти от една боя. Напр. АКs.
o (offsuit) – Карти от различни бои.
Board – 5-те карти на масата (на борда).
Hole Cards – Картите в ръката. При игра на Тексас Холдем са 2.
The Nuts – Най-силната възможна ръка на масата.
Pocket Pair (PP) – Чифт в ръка.
Connectors – 2 поредни карти в ръка.
Suited Connectors – 2 поредни карти от 1 боя.
Big Cards – 2 карти по-високи от вале включително.
Top Pair (TP) – Най-висо възможен чифт на масата.
Top Kicker (TK) – Най-висока карта кикер.
Top Pair, Top Kicker (TPTK) – Най-висок чифт с най-висок кикер.
Over Pair – Чифт в ръка, който е по-силен от всички карти на борда.
Middle Pair – Среден чифт на масата.
Top Two Pairs – Най-високите възможни 2 чифта на масата.
Set – 3 еднакви карти, 2 от които държим в ръка.
Trips – 3 еднакви карти, 2 от които са на борда, а 1 в ръка.
Open Ended Straight Draw (OESD) – Когато имаме 4 поредни карти и чакаме 1 за стрейт. Напр. имаме 5678 и чакаме 4 или 9 за стрейт.
Inside Straight Draw (Gutshot) – 4 последователни карти, но с липсваща карта между тях. Още се нарича дупчена кента (дупчен стрейт). Напр. имаме 78TJ и чакаме 9 за стрейт.
Flush Draw – 4 карти от една боя. Чака се 5-та за флъш.
Nut Flush Draw – 4 карти от една боя. Една от тези карти е асо и ако дойде 5-та карта от същата боя, ще се получи най-силният възможен флъш.
Back Door Straight – Стрейт направен на търна и ривъра.
Back Door Flush – Флъш направен на търна и ривъра.

Вижте още статията за сила на ръцете в покера.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *